Beste sporter,

Welkom in onze club Uilenspiegel HV, we zijn blij dat je bij ons sport. We vinden het belangrijk dat je hier graag bent en je je goed in je vel voelt. Onze club moet een plaats zijn waar je veilig kan sporten, waar je plezier kan maken en waar jouw mening telt. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag.

Jij bepaalt waar jouw grens ligt. Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Misschien merk je wel dat iemand over die grens heen gaat en voel je dat iets niet klopt. Dat kan gaan van vervelende opmerkingen over je lichaam, intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden… Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

Vertel je het liever niet aan je trainer, begeleider of ouders? In de club kan je ook praten met Joke Vermeiren en/of Els Gonthier.

Zij zijn de aanspreekpersonen  voor iedereen die vragen of klachten heeft in verband met ongepast seksueel gedrag. Zij zullen  naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

Wat is een club API ?

De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klachtover (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Taakomschrijving Club-API

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing
  • Preventie en ondersteuning clubbestuur

 

Club – API Uilenspiegel HV

Uilenspiegel HV heeft 2 club API’s die de opleiding , Aanspreekpunt Integriteit in de sportclub, gevolgd hebben.

Je kan hen een mailtje sturen of aanspreken op de club . Als Club-API luisteren we naar je vraag of verhaal, behandelen we jouw melding in alle discretie en verlenen we advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing